Kızılçullu'daki Amerikan Koleji binası ile çiftliğinin pazarlıkla ve 62,000 liraya satın alınması için pazarlık neticesini Kültür Bakanlığı delalet ile Vekiller Heyeti'ne bildirmişti. Vekiller Heyeti, pazarlıkla kararlaştırılan bu miktar üzerinden Amerikan Koleji'nin satın alınmasına karar vermiştir. Dün buna dair Kültür Bakanlığı'ndan vilayete bir telgraf gelmiştir. Kolej arazisi içinde bulunan sahipli üç tarla da sahiplerinden satın alınmak üzeredir. Bunun için vekaletten 500 lira gelmiştir.12 Şubat 1937, Anadolu