Gazimiz bugün refakatlerinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey ile mebuslar olduğu halde Buca'yı teşrif ettiler. Mehmet Ali (Artvin) Bey'in evini ziyaretle bir çeyrek saat kadar istirahat ettiler. Oradan Sarıoğlu Hasan Ağa'nın bahçesini, müteakiben Buca alanındaki koşu mahallini ziyaret eylediler. Müteakiben Bahribaba Parkı'na gelerek oradan İzmir'in umumi manzarası ile grubu (?) seyrettiler. Halk halaskarını her yerden gönülden gelen tezahüratla karşıladılar.1 Mart 1930, Vakit