- Yeni belediye heyetinden faydalı işler bekleniyor -

İzmir'e iki yoldan bağlı olan Buca nahiyesinin diğer nahiyeler arasında pek müstesna bir vaziyeti vardır. Bu güzel nahiyenin tam teşkilatlı iki ilk mektebi, oldukça canlı bir orta mektebi vardır. Merkeze mülhak (sonradan eklenmiş) iki köyde tam teşkilatlı iki ilk mektebi de dikkati celbeder. Biri, merkez nahiyede; diğer ikisi köyde olmak üzere üç tane tavuk istasyonu inşa edilmiştir. Bunların köy ve nahiyeye kendi cephelerinden ne kadar hizmet ettiklerini takdir edebilmek için mutlaka bu istasyonları görmek lazımdır.

Merkezi dokuz bin nüfus sayan bu güzel kasabacık; 24 bin liralık bir bütçeye maliktir. Bu 24 bin lira ile Buca Belediyesi'nin, şimdiye kadar bu güzel nahiyeye çok hizmet etmesi lazımdı. Esefle kaydedilir ki bunu yapmamıştır, belki yapamamıştır. Gönül arzu eder ki İzmir'in burnu dibindeki ve eskiden çok şöhretli bir yer olan bu sevimli nahiye çok daha parlak olsun.

Bu güzel kasabacığın yeni tesisatı: bir park, parkın içinde bir gazino ve zararsızca bir spor sahasıdır. Spor kulübünün muntazam çalışmasına da bir şey denemez.

Yeni belediye heyeti çok ümit edilir ki memleketin ihtiyacına göre tatbik kabiliyeti olabilecek bir programla meydana atılsın ve memleketin hakiki ihtiyacını temin etsin. Bu güzel nahiyenin umurunu (işlerini) tedvir (döndürmek) için Rıfat Bey gibi cidden kıymetli bir idare adamının seçilmiş bulunması çok isabetlidir. Rıfat Bey çok mühim nahiyelerde bulunmuş ve ayrıldığı yerlerden halka kendisini aratmıştır.

Burada 930 senesinde 4805 lira ile işe başlayan Zirai Kredi Kooperatifi, bu sermayeyi üç dört sene zarfında 39 bine çıkarmıştır. Buna mukabil 48 ortakla işe girişen bu teşekkül, bugün ortak adedini 235'e iblağ (ulaştırmak) ve yardım miktarını 70,000 liraya çıkarmıştır. Bu mesai tarzı, kredi kooperatifinin muhitindeki tütün, bağ ve zeytin mahsulünün daha dikkatli yetişmesine hizmet etmiştir. 17 Kasım 1934, Cumhuriyet