Bilemeyiz bu otobüs derdinden ne zaman kurtulacağız; otobüs, medeni memleketlerde halkın kolaylıkla seyahat edebildiği bir vasıtadır; bizde ise otobüslere binmek demek, sardalya fıçısına girmek demektir.

Bilhassa akşamları saat beşten sonra Buca otobüslerinin asgari 30 ve azami 40 yolcu ile seyrüsefer ettiğine İzmir Belediyesi her halde hepimizden fazla vakıftır. Çünkü faal memurları, belediyenin ticaretine halel gelmesin diye günde müteaddit (bir çok) defalar biletçilerin bilet karnelerini tetkik ederlerken otobüsteki yolcu miktarını da tabi, tasbit ederler. Yalnız bir şeye dikkat ettik; eskiden belediye memurları otobüste iki kişi fazla olsa derhal ceza yazarlardı. Şimdi şoförün yanında iki üç kişi, otobüs içinde de otuz kırk kişi görüyorlar da hiç seslerini çıkarmıyorlar. İnsan bu halleri gördükçe acaba belediye nizamları değişti mi demekten kendini alamıyor. Neredeyse otobüslere az yolcu alınıyor diye ceza verilecek. Otobüslere binenlerin de insan olduğunu düşünerek, bay memurların biraz insafa gelmelerini ve vazifelerini biraz olsun hatırlamalarını bekliyoruz.

Her gün bilhassa akşamları İzmir'den dönüşte Buca otobüslerinin ağzına kadar dolu hallerini görenler, bu otobüsteki insanların kazasız, belasız Buca'ya varacağından şüpheye düşerlerse çok haklıdırlar. Hele şoförler Basmane'den sonra her iki taraflarına iki, üç yolcu aldılar ve yolda da muhabbeti kaynattılar mı insanın emniyetle seyahat ettiğine inanmak kadar gülünç bir şey tasavvur edilemez.

Bugün akşam saat altından sonra hareket eden bir otobüste idik. Bermutad (alışıldığı üzere) 35 kişi vardı. Yolcular bu kalabalıktan şikayet ettiler, biletçiden şu cevabı aldılar: ''eğer fazla yolcu almaz ve diğer biletçilerden daha az hasılat götürürsem patronum derhal işime nihayet verir.''

Bir kaza olursa bunun mesulü kim olacak? Acaba bunu düşünen var mı? 

Belediye memurları vazifelerini yapmıyorlar; acaba bunları kontrol eden de mi yok? Eğer yoksa, bundan böyle bu işi biz de yaparız. Hangi memur fazla yolcu ile otobüsün hareketine müsaade veya müsamaha ederse biz o memurun numarasını bildirmekte tereddüt etmeyeceğiz. İzmir Belediyesi'nin biz Bucalıların bilet ücretlerinden aldığı yüzde onun hatırı için olsun biraz memurlarına vazifeleri hatırlatmasını ve bizlere emniyetle seyahat edebilmek imkanını bahsetmelerini gerek İzmir Belediyesi'nden ve gerekse sayın ilbayımızdan bekleriz. 

Buca'dan: Mehmet Tekin, Ali Yanık, Şakir Bilir13 Mart 1938, Anadolu