Verem Mücadele Cemiyeti İzmir Şubesi'nin senelerden beri tahakkuk ettirmek istediği verem hastanesi meselesi artık kuvveden fiile çıkmak üzeredir. 

Bu maksatla Buca'da bir bina bulunmuştur. Bu bina cemiyet tarafından satın alınarak otuz yataklı bir verem hastanesi haline getirilecektir.

Cemiyet bu binanın hazırlanan krokisini dün Sıhhat Vekilliği'ne göndermiştir. Hastanenin kadrosu Sıhhat Vekilliği tarafından tayin edilecek ve hastane bir mütehassıs doktorun idaresine verilecektir.

Sıhhat Vekaleti verem hastanesine yardım etmeyi de vadeylemiştir.

Verem hastanesi paralı olacak ve dispanser faaliyeti de hastane ile birlikte genişletilecektir.25 Nisan 1942, Yeni Asır