- Bağ bozumu bu sene nasıl tesit edilecek -

Bucalılar bu sonbaharda eski Yunan devirlerinde yapıldığı gibi bir üzüm bayramı yapmaya karar vermişlerdir. Bu karar mucibince, bağ bozumu zamanında eğlenceler tertip edilecek, bu bayram günü halka sepetle üzüm dağıtılacaktır.27 Ağustos 1935, Anadolu