- Eski kulüpler kaldırılarak kuvvetli teşekküller meydana getirildi -

İzmir Valisi'nin riyaseti altında yapılan sporcular toplantısı neticesinde bütün kulüplerin formaları ve teşkilatları kaldırıldı. Yeniden ve muntazam teşekküller vücuda getirildi. Altay, Altınordu, Buca siyah-sarı formada birleştiler. İsimleri ''Üçok''tur. Göztepe, İzmirspor, Egespor kırmızı-beyaz formada birleştirildi. ''Doğanspor'' adını aldı. Yani milli kümeye Üçok ve Doğanspor iştirak ediyor.

Demirspor ibka edildi (devam ettirildi). Karşıyaka, Burnova kırmızı-siyah formada ''Yamanlar'' adında birleştirildi. Federe olmayanlar bunlara iltihak edeceklerdir (katılacaklardır). Paris'teki Vahap'ın derhal getirtilmesi muhtemeldir. Üçok'un, Doğanspor'un merkezleri partidedir. Şimdiki yerleri lokal olacaktır.11 Mart 1937, Cumhuriyet