İzmir'in Kızılçullu deresinde her yıl yağmur mevsiminden sonra görülen heyelan, bu defa tekrar başlamıştır. Bir aydan fazla zamandan beri devam eden yağmurlardan sonra Kızılçullu deresinin Kançeşme mevkiindeki arazi, vıcık vıcık çamur deryası haline gelmiştir. Balçık olan civar tepelerdeki arazi, bir çamur gölü halinde Kızılçullu deresine doğru akarak İzmir-Kızılçullu demiryolu hattını tehdide başlamış, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyelan sahasında yüzlerce işçi çalıştırılarak demiryolu üzerine akan çamur kitlesi kaldırılmış ve bunları demiryoluna zarar vermeyecek tarzda dereye akıtmak için kanallar açılmıştır. Yağmurların daha devam etmesi takdirinde heyelanın artmasından endişe edilmektedir. 

Kızılçullu deresinde heyelan umumidir. Vezirosman ağa içme sularını İzmir'e akıtmak için vakti ile Vezirköprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından inşa ettirilmiş olan tarihi su kemerlerinden bir kısmı, son on yıl içinde heyelanın artması yüzünden yıkılmıştır. Şimdi belediyenin malı olan bu iki su için belediye tarafından yeni tesisat yaptırılmıştır. Bir haftadan beri havalar iyi gittiğinden heyelan nisbeten azalmıştır.21 Ocak 1939, Akşam