Her yıl fazla yağmurlardan sonra Kızılçullu ve ve Kemer istasyonları arasında görülen heyelan, bu yıl daha fazla olmuştur. Bu mevkide mevcut çifte hattan birisi tehlikeye düştüğünden seyrüsefer (gidiş-geliş) kapatılmıştır. Yalnız dağ kısmındaki tek hat üzerinden sefere devam edilmektedir. Heyelan sahasındaki toprak, balçık çamurundan ibarettir. Pek az da kireçli toprak vardır. Suyun toprağı yumuşatarak heyelana sebebiyet vermesine mani olmak için Devlet Demiryolları mühendisleri burada iki büyük kuyu kazdırarak etrafını taşla ördürmüş ve suların bu kuyularda birikmeleri için tedbir almışlarsa da bu tedbir kafi gelmemiş, şimdi de demiryolunun altından küçük bir kanal açılmış, suların buradan dereye akması temin edilmiştir. Fakat yine heyelanın önüne geçmek mümkün olmamıştır.

Burada heyelandan zaman zaman İzmir-Buca şosesi (karayolu) de tehlikeye maruz kalmış, hatta bir defa da bozulmuş, fakat tamir ettirilmiştir.13 Ocak 1940, Akşam