- Büyük bir kalabalık koşuları heyecanla seyretti -

Beş hafta devam edecek olan ilkbahar at yarışlarından birincisi dün yapılmıştır.

Havanın çok müsait bulunmasına inzimam eden (eklenen) yarış merakı binlerce halkı Buca alanına topladı. Bu vesile ile baharın ilk güzel günü büyük bir zevk ve neşe içinde kutlulanmış oldu.

Yalnız itirafa mecburuz ki halkımızın yarışlara karşı daima artan alakasına rağmen alanda intizam muhafaza edilememekte ve bilhassa mütekabil bahiş gişeleri bir ıstırap vesile olmaktadır. Nihayet eğlenmek, spor zevkini tatmak ve koşan atlara bahis yoluyla alaka duyarak heyecanlanmak için Buca alanına koşan halkı gişeler önünde birbirini çiğnetmeye hiç de hakkımız yoktur. Bilet almak bir mesele, kazanan biletin parasını tahsil etmek birincisinden daha zor bir meseledir. Gişelerin adedini arttırmak ve elleri çabuk insanları buralarda tavzif eylemekle mümkün olan basit işin bir türlü düzene konulamamasına hayret etmemek elden gelmez. Bu noktayı böylece tebarüz ettirdikten sonra koşuların neticelerini kayda geçebiliriz.1 Nisan 1940, Yeni Asır