Kız Kulesi'nin Hikayesi


Buca'nın İşçievleri semtinde Bucalılar tarafından ''kız kulesi'' olarak adlandırılan koni şeklinde taştan yapılma bir yapı vardır. Geçmişte, bağlar arasında yer alan bu kulenin çeşitli hikayeleri günümüze kadar anlatılagelmiştir. 

Bu hikayeler arasından ise, günümüze kadar gelen ve en çok bilinen iki hikayeden bahsedilebilir. Birinci hikaye şu şekildedir: Zamanın birinde bir Rum beyinin kızı ölümcül bir hastalığa yakalanır. Rum beyi kızının iyileşmesi için pek çok hekime başvurur. Devrin hekimleri Rum beyine kızının iyileşmesi için havası temiz bir yere yerleşmesi gerektiğini söylerler. Buca geçmişte hastalara şifa veren temiz havasıyla ünlüdür. Rum beyi Buca'ya gelir. Buca'nın o dönemde kuzeydoğusuna denk gelen ve Paradiso Ovası'nı da yukarıdan gören yükseklik bir bölgeye taştan bir kule yaptırır. Ancak Buca'nın temiz havası da çare olmaz ve beyin kızı bir süre sonra ölür.

İkinci hikaye ise şu şekildedir: Foster isminde bir Rum beyinin kızı ile bir rahibin oğlu birbirlerini severler. Ancak iki gencin babaları arasında bir husumet vardır. Bu durumdan dolayı iki genç birbirleriyle haberleşebilmek için kendi arazileri üzerinde birer tane kule inşa ettirirler. Bir tanesi ''kız kulesi'' bir tanesi de ''oğlan kulesi'' olarak adlandırılır. O dönemde yapılaşma olmadığından dolayı kulelerin birbirlerini görmesi mümkündür. Bu sayede de gençler kuleler vasıtasıyla birbirleriyle haberleşirler. Burada ''oğlan kulesi'' olarak kastedilen diğer kulenin Koşutepesi'ndeki ''papaz kulesi'' olduğu anlaşılmaktadır.

Bu iki hikayeden başka olarak kulenin gerçek sahibi olan Hacıandoniyadis'in ölümünden sonra kulenin boş kaldığı ve zaman içinde Buca köyünde evlenme yaşına gelen genç kız ve oğlanların buluştuğu bir yer olduğu da anlatılmaktadır.

Kız kulesi ile ilgili mevcut bilgiler ise kulenin Hacıandoniyadis isminde Bucalı zengin bir Rum'a ait olduğu şeklindedir. Rum yazar Kararas'a göre, Hacıandoniyadis un işinde zengin olmuş birisiydi. Darağaç ve İlyas Peygamber Manastırı yakınında birer tane fabrikası vardı. Kulenin terasında ise uzo içmeyi sever ve Buca Ovası'nı seyrederdi. Daha çok ''papaz kulesi'' olarak bilinen oğlan kulesinin ise 1900'lü yılların başında Buca Protestan Kilisesi'nin papazı Robert Ashe tarafından satın alınan rüzgar değirmeninden dönüştürme ev olduğu bilinmektedir.Kaynak: atalarimizintopraklari.com