ATALARIMIZIN TOPRAKLARI HAKKINDA

Atalarımızın Toprakları web sitesi, Buca ile ilgili uzak ve yakın geçmişte yapılmış olan tarih çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda hiç bir kâr amacı güdülmemiş ve sadece Buca ile ilgili tarih çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar ana site ile birlikte toplamda iki sitede toplanmıştır.

Atalarımızın Toprakları ana sitesinde, Buca tarihi ile ilgili yürütülen yazılı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak makale ve söyleşilerden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, siteye tarih kronolojisi ve interaktif harita eklenmiştir. Ana sitenin dışında, pinterest hesabında bir fotoğraf arşivi oluşturulmuş, Bucalı ve İzmirliler başta olmak üzere tarih meraklılarının arşivden yararlanması sağlanmıştır.

Buca tarihini oluşturan yazılı ve görsel tüm bu müfredat, zaman açısından hem Osmanlı Dönemini hem de Cumhuriyet Dönemini kapsamaktadır. Kişiler açısından ise sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, geçmişte yaşamış olan Bucalı Rumlar, Ermeniler ve Levantenler de müfredat kapsamına girmektedir. 1950'li yıllara kadar inşa edilmiş yapılar tarihi eser olarak değerlendirilmiş ve bu yapıların teker teker harita üstünde tespiti yapılarak, internet ortamı üzerinde kayda alınması sağlanmıştır. Bu sayede günümüzde halen ayakta olan tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması ve farkındalık yaratılarak, olabildiğince çok tarihi eserin yok olmaktan kurtarılması amaçlanmıştır. Günümüzde büyük bir şehirleşme ile karşı karşıya olan Buca'da pek çok tarihi eserin durumunun kritik olduğu düşünülürse, ortaya konulan çabanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.