- Rum Erkek Ortaokulu -

Sahipleri: Rum cemaati, kamuya geçti

Diğer İsimleri: Astiki Şoli Arenon, Buca Birinci İlkokulu

Yapım: 1872

Yıkım: ?

Günümüzde: Yıkıldı, yerine apartman dikildi