- Baltazzi Müştemilatı -

Sahipleri: Baltazzi (İtalyan-Rum), Ispartalıyan (Ermeni), Yunan Milli Bankası, kamuya geçti

Diğer İsimleri: -

Yapım: 1900'lerin başı ?

Yıkım: -

Günümüzde: Sağlam ancak kullanılmıyor