- Aşağı Aya Yani Rum Ortodoks Kilisesi -


Sahipleri: Fener Rum Patrikhanesi ?

Diğer İsimleri: Başsız Yahya Kilisesi

Yapım: 1865

Yıkım: ?

Günümüzde: Yıkıldı, mezarlığının olduğu yerde günümüzde Süleyman Bilgen Okulu var.