- Kozağaç -

Diğer isimleri: Kozağacı

Açıklama: Eski tarihlerden beri Buca'nın mesire alanı olmuştur. Cumhuriyetten önce Türkler Kozağacı, Rumlar ise kendi dillerine uyarlanmış haliyle ''Kozagaki'' demişlerdir. O dönemde bölgedeki arsaların çoğu Rumlara aittir. Cumhuriyet sonrasında da 1980'li yıllara kadar mesire havasını korusa da, sonrasında kentleşme dolayısıyla eski görünümünü yitirmiştir.