- Kampta muhtelif vilayetler ilkokul talebesinden 150 çocuk, 1.5 ay kalacaktır -

Kızılay Kurumu Gençlik Teşkilatı'nın sıhhat kampı dün saat 18'de Sarıgöllü'nün Bahçesi'nde büyük törenle açılmıştır.

Törende Ticaret Vekilimiz Doktor Behçet Uz, Vali B. Sabri Öney, Korgeneral Hakkı Oğuz, mebuslar, belediye reisi, parti erkanı, vilayet idare heyeti ve belediye azası, maarif müdürü, jandarma komutanı, sıhhat müdürü, Kızılay mensupları ve gazeteciler hazır bulunmuştur.

Saat 18'de ticaret vekilimiz refakatinde vali olduğu halde kampa gelince hazır bulunanlar tarafından şiddetle alkışlanmıştır.

Evvela Kızılay İzmir Merkezi ikinci reisi avukat B. Baha Yörük kısa bir hitabede bulunmuş, Kızılay'ın memleket yavruları için açtığı kampın ehemmiyetini anlatmış ve misafirleri selamlamıştır.

Ticaret Vekilimiz Dr. Behçet Uz, buna çok veciz bir nutukla mukabele etmiş, bilhassa bu kampın açılmasında en büyük amil olan Kızılay Gençlik Kurumu umumi reis vekili Tekirdağ mebusu Cemil Uybadın adını minnetle anmış, memleket gençliği için çok lüzumlu olan kampın ehemmiyetini tebarüz ettirmiş ve kampı memleket için uğurlu olması temennisiyle açıyorum diyerek kurdeleyi kesmiştir. Bundan sonra, muntazam ve temiz bir şekilde hazırlanmış olan çadırlı kamp gezilmiş, davetlilere bisküvi ve limonatalar ikram edilmiştir.

Kamp 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklara mahsustur. 75 çadırı ve her birinde ikişer kişi olmak üzere 150 talebe vardır.

İzmir, Manisa, Denizli ve Aydın vilayetleri ilkokul talebesinin iştirak ettiği kampta her gün muntazam beden hareketler yapılacaktır. Bir buçuk ay devam edecek olan kamptan iyi neticeler elde edileceği umulmaktadır.28 Temmuz 1942, Yeni Asır