Buca'da sıhhi içme suyu bazı evlere münhasır kaldığından Buca Belediyesi, nahiye merkezine temiz su isalesi (hattı) için yaptırmakta olduğu keşfini bitirmiş, istikşaf (araştırma) ve proje hazırlanmıştır.

İçme suyu beş kilometre uzaktaki Kangöl membaından (kaynağından) Buca'ya getirilecektir. Bu projeye göre Buca'nın yukarı mahallesinde dört yüz tonluk bir su deposu yaptırılacak ve su tevzi (dağıtma) kolları bu depodan nahiyenin muhtelif sokaklarına dağıtılacaktır. Proje tasdik edilmek üzere Nafia (bayındırlık) Vekaleti'ne gönderilecektir.5 Ekim 1936, Son Posta