- Vezir ve Osmanağa suları kaynaklarında yeni inşaat ve tadilat yapılınca suyun bol istihsali (elde etmek) mümkün olacak -

Vezir ve Osmanağa sularının azalması yüzünden halkın çektiği sıkıntıyı biliyoruz. Bu suların azalış sebepleri üzerinde belediye fen heyeti tarafından yapılan tetkikat sona ermiştir. Haber aldığımıza göre, her iki suyun da bazı tesisat ve ıslahatla fazlalaştırılması mümkün olacaktır. Havuz ıslah edilecek, kaynaklar kapatılacak, etrafa su sızmasına meydan verilmeyecektir.

Bu inşaat ve tamirat bir buçuk ay kadar süreceği için bu müddet zarfında Vezir ve Osmanağa suları Kızılçullu deresine akıtılacak, İzmir'deki aboneler ve su sahipleri istifade edemeyeceklerdir. Fakat inşaat tamamlanınca su bollanacak, yukarıki mahallelerde susuz semtlere de su çıkarılması mümkün olacaktır. Bu proje, yakında daimi encümende müzakere edilecektir. 

Buca'ya getirilecek içme suyu tesisatının inşasına müteahhit B. Ömer Lütfi tarafından başlanmıştır. Buca'ya şimdi akmakta olan su, fenni şekilde demir boru içine alınacak ve bir de havuz inşa edilecektir.

Buca suyunun harici şebekesi 29174 liraya müteahhide ihale olunmuştu. Evvela dış şebeke tamamlanacak, ondan sonra iç şebekenin kurulmasına başlanacaktır. Dış şebekenin bir senede tamamlanacağı anlaşılmaktadır. Halk, Buca suyu tesisatına başlanmış olmasından memnundur.26 Şubat 1938, Anadolu