Yarış ve ıslah encümeninin üçüncü hafta at koşuları güzel bir havada ve kalabalık seyirci önünde yapıldı.

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli, yarım kan Arap at ve kısraklarına ait olan 170 lira ikramiyeli ve 2000 metre mesafeli birinci koşu (satış koşusu) idi. Dört at ve kısrağın girdiği bu koşuda Bay İsmail'in Zeybek'i birinci, Bay Mustafa'nın Kumru'su ikinci ve Bay Ali Rıza'nın Ferruh'u üçüncü geldi. Bu koşuda birinci gelen hayvan 600 liraya satıldı.

İkinci koşu: Üç yaşında yerli, yarım kan Arap ve halis kan Arap erkek ve dişi taylarına mahsustur. İkramiyesi 290 lira, mesafesi 1000 metre idi. Dört tay koştu. Birinciliği İstanbul Emniyet Müdürü Bay Fehmi'nin Oktay'ı, ikinciliği Bay Mustafa'nın Dilber'i, üçüncülüğü Bay Hakkı'nın Kader'i aldı.

Üçüncü koşu: Tay deneme koşusu idi. Üç yaşındaki yerli halis kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsus, ikramiyesi 450 lira, mesafesi 1600 metre idi. Bay Fikret Atlı'nın Tomru'su birinciliği, Erol'u ikinciliği ve Bay Şevket'in İstranca'sı üçüncülüğü kazandı. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yukarı yaşta ve sene zarfında koşu kazanmamış yerli yarım kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 285 lira olan bu koşunun mesafesi 2000 metre idi. Altı kısrak ve at koştu. Çok heyecanlı olan bu koşuda Bay Rüstem'in Süha'sı rakiplerini geçerek birinci, Bay Fikret Atlı'nın Kap'ı ikinci ve Bay Rüstem'in Küçük Nona'sı üçüncü geldi.

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı yaşta ve 1935 senesinde kazandığı ikramiyeler yekunu 300 lirayı tecavüz etmeyen halis kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 230 lira, mesafesi 1600 metre idi. Altı hayvan koştu. Bay Akif'in Markiz'i birinci, Bay Ahmed'in Grandezza'sı ikinci ve Bay Akif'in Bekar'ı üçüncü geldi.

İzmir bahar koşuları daha iki hafta sürecektir. Koşulardan sonra Karacabey harasında yetiştirilmiş olan yerli halis kan İngiliz taylarından dokuzunun açık arttırma sureti ile satışı yapılmış, sekiz tay satılmıştır. Taylardan en güzeli olan Banan'ı en yüksek fiyat olan 1155 liraya Salihlili fabrikatör Bay Mustafa Akış satın almıştır. En az fiyat 200 lira idi. Bu taylar gelecek yıl koşularının on bin ve beş bin ikramiyeli koşularına girecektir.26 Nisan 1935, Akşam