- Tıngırtepe -

Diğer isimler: Tepe, İkizler, Tumba

Açıklama: Cumhuriyetten önce hemen kuzeyinde kendisine benzeyen daha ufak bir tepe daha olduğu için ikizler olarak adlandırılmışlardır. Rumlar aynı zamanda sadece ''tepe'' demişlerdir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ''tumba'' olarak adlandırılmış, sonraki yıllarda ise Tıngırtepe ismini almıştır. Şehirleşmeden önce tamamen Buca'ya hakim bir konumdaydı ve 1800'lü yıllarda tepesinde Katolik bir Ermeni olan Petros Tıngıryan bir ev inşa etmişti. Günümüzde Tıngırtepe ismi de buradan gelmektedir.